اطلاعات فیش پرداختی
شماره سریال فیش پرداختی*   Just 6 digits after decimal   85/145874
مبلغ پرداختی به ريال*   Rials
تاریخ*   Example 91.02.28
نام بانک
نام شعبه
شماره حساب واریزی
نام و نام خانوادگی پرداخت کننده*
توضیحات بیشتر در صورت نیاز
 تصویر فیش پرداختی (حداکثر300*400پیکسل) *:  

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image
دسترسی سریع

Copyright © 2012-2013 | www.iauboroujen.ac.ir
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن می باشد.